Afprøvning af midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed. Afsluttende evaluering

Udarbejdet af Rambøll Management2019

Slutevaluering af projektet ”Midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed”. Projektet har været rettet mod de mest udsatte unge i hjemløshed med massive sociale problemer og psykiske lidelser.

Udgivelsen er den afsluttende evaluering af projektet ”Midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed”. Projektet er udviklet og afprøvet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og fire kommuner i perioden 2015-18.

I de fleste kommuner er der lang ventetid på boliger til unge i hjemløshed, og der kan derfor være brug for at tilbyde en midlertidig bolig. Stabiliseringen af boligsituationen giver mulighed for at påbegynde et støtte- og udredningsforløb, mens der arbejdes på at etablere en permanent boligløsning. Den anvendte støttemetode i projektet har været ICM (Intensive Case Management).

Modellen for overgangsboliger til unge i hjemløshed er udviklet med inspiration fra Housing First-tilgangen, der indebærer, at der hurtigst muligt skabes en stabilisering af boligsituationen samtidig med, at der gives intensiv social støtte.

Evalueringsrapporten beskriver følgende:

  • Baggrunden for indsatsen
  • Indsatsens kerneelementer
  • Målgruppernes karakteristika
  • Organisering af indsatsen
  • De unges udvikling under projektet
  • En vurdering af indsatsens omkostninger

Sammenfatning af evalueringens resultater

Evalueringen viser, at cirka to tredjedele af de unge efter opholdet i overgangsboligen har fået en permanent bolig. Tallet dækker over lokale variationer. Et centralt værktøj til at skaffe permanente boliger til de unge er at benytte almenboliglovens mulighed for at anvise op til hver fjerde ledige almene bolig til løsning af boligsociale opgaver.

Evalueringen viser desuden, at ICM-metoden er en velegnet metode til unge i hjemløshed med komplekse støttebehov, da metoden skaber et solidt udgangspunkt for stabilisering af den unges livssituation, herunder understøtte den unge i at blive mere selvhjulpen i hverdagen.

Andre relevante publikationer

Udover evalueringsrapporten er der udarbejdet en modelbeskrivelse, der redegør for kerneelementerne i modellen for overgangsboliger. Modelbeskrivelsen rummer også de fire kommuners implementeringserfaringer.

Du kan finde modelbeskrivelsen her.


 
Hent publikationen