Driftsorienteret tilsyn med tilbud

Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse.

Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anne Lund Frydensberg
Specialkonsulent

Lovgivning

Det driftsorienteret tilsyn:

§ 4 i Lov om socialtilsyn

Kvalitetsmodellens temaer:

§ 6, stk. 2 i Lov om socialtilsyn

Indhentning af relevant information:

§ 7, stk. 2 i Lov om socialtilsyn

Tilsynsintensiteten:

§ 8, stk. 2 i Bekendtgørelse om socialtilsyn og § 7 stk. 3 i Lov om socialtilsyn

Klageadgang og regler:

I Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 10