Faglig udtalelse om koordinering og ensartning af information ved indhentning og godkendelse af budgetter

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion anbefaler, at socialtilsynenes kommunikation ensartes og koordineres forud for indberetningsfristen af budgetter samt ifm. budgetgodkendelsen.

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion anbefaler, at socialtilsynenes kommunikation ensartes på følgende områder:

  • Enslydende informationsmails til tilbud forud for indberetningsfrist for budgetter
  • Koordinering af rykkerprocedure
  • Ensartet praksis for at meddele tilbud, at deres budget er godkendt
  • Ensartet information på socialtilsynenes hjemmesider om indhentning og godkendelse af budgetter

Anbefalingerne findes i en faglig udtalelse om koordinering og ensartning af information ved indhentning og godkendelse af budgetter.

Hent den faglige udtalelse her

Kontakt

Rasmus Vincent Boas Fich
Fuldmægtig