Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med alle tilbud og plejefamilier, som er omfattet af lov om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er en ramme, som socialtilsynet skal anvende i vurderingen af, om et tilbud eller en plejefamilie har den fornødne kvalitet.

Socialtilsynet har til opgave at sikre, at tilbud og plejefamilier har den fornødne kvalitet inden for kvalitetsmodellens rammer. Kvalitetsmodellen er skabt for at sikre en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af opgaven.

Da plejefamilier på mange punkter adskiller sig fra sociale tilbud, er der to kvalitetsmodeller - én i forhold til plejefamilier og én i forhold til sociale tilbud.

Kvalitetsmodellens formål

Kvalitetsmodellen sigter på at skabe:

Et fælles vurderingsgrundlag og øget systematik

Kvalitetsmodellen angiver hvilke forhold, socialtilsynet skal belyse og vurdere for at understøtte socialtilsynets faglige vurderinger af tilbuddet eller plejefamiliens kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre relevante forhold i vurderingen. Kvalitetsmodellen udgør således en ramme for vurderingen og understøtter det tilsynsfaglige skøn, der altid skal foretages i den konkrete vurdering af kvaliteten i det enkelte tilbud eller den enkelte plejefamilie.

Fokus på resultater for borgerne

Kvalitetsmodellen skal medvirke til at skabe fokus på resultater og effekt af den sociale indsats i tilbud og plejefamilier. Kvalitetsmodellen har derfor fokus på, i hvor høj grad tilbuddene og plejefamilierne formår at skabe resultater for borgerne og bidrager til borgernes trivsel - og i mindre grad på, hvordan indsatsen i tilbuddene tilrettelægges.

Ensartede kvalitetskrav og gennemsigtighed i socialtilsynets kvalitetsvurderinger

Kvalitetsmodellen gælder i forhold til alle de forskellige typer af tilbud og plejefamilier, som socialtilsynet omfatter. Det betyder, at socialtilsynet skal vurdere kvaliteten i alle tilbud og plejefamilier ud fra de samme kriterier og indikatorer. Dette har til formål at sikre ensartethed i kvalitetskrav og gennemsigtighed samt sammenlignelighed i socialtilsynets arbejde.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anette Sejer Perthou
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her