Vejledninger og materialer

På disse sider finder du vejledende materiale, der har til formål at understøtte socialtilsynenes opgavevaretagelse. Materialet er baseret på aktuelt bedste viden på området.

Social- og Boligstyrelsen udarbejder løbende vejledninger og materialer, der understøtter socialtilsynets opgaver. Nogle vejledninger og materialer har en generel karakter og kan anvendes på tværs af tilbudstyper og målgrupper, mens andre er målrettet en særlig målgruppe eller tilbudstype. 

De målrettede vejledninger og materialer kvalificerer på forskelligvis socialtilsynets faglige skøn og bidrager til de tilsynsførendes indsigt i aktuelt bedste viden inden for en række af de områder, som de fører tilsyn inden for.

Senest opdateret 01-03-2023