Kvalitetsvurdering ved driftsorienteret tilsyn med tilbud

Socialtilsynet skal i det driftsorienterede tilsyn vurdere, om tilbud har den fornødne kvalitet.

Socialtilsynet skal i den samlede vurdering af om, hvorvidt et tilbud fortsat kan godkendes, vurdere, om det har den fornødne kvalitet inden for kvalitetsmodellens syv temaer. Ved det driftsorienterede tilsyn skal eksisterende praksis og konkrete resultater for borgerne indgå i vurderingen af kvaliteten i tilbuddet.

Som tilsynskonsulent skal du i forbindelse med et driftsorienteret tilsyn vurdere i hvilken grad, at indikatorerne i kvalitetsmodellen er opfyldt.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anne Lund Frydensberg
Specialkonsulent

Lovgivning

Det driftsorienteret tilsyn:

§ 4 i Lov om socialtilsyn

Kvalitetsmodellens temaer:

§ 6, stk. 2 i Lov om socialtilsyn

Indhentning af relevant information:

§ 7, stk. 2 i Lov om socialtilsyn

Tilsynsintensiteten:

§ 8, stk. 2 i Bekendtgørelse om socialtilsyn og § 7 stk. 3 i Lov om socialtilsyn

Klageadgang og regler:

I Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 10