Ekstern supervision og faglig sparring

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion har udarbejdet en faglig vejledning om ekstern supervision og faglig sparring.

Faglig vejledning om ekstern supervision og faglig sparring

Denne vejledning er udarbejdet for at kvalificere socialtilsynenes kvalitetsvurderingen af indikator 8.b. i kvalitetsmodellen. Vejledningen skal understøtte en ensartet og systematisk tilsynspraksis. 

Den faglige vejledning formidler viden om de væsentligste indholdselementer i henholdsvis ekstern supervision og faglig sparring og kommer med eksempler på, hvordan den eksterne supervision og faglig sparring kan afspejle sig i praksis. 

Faglig vejledning om ekstern supervision og faglig sparring 

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en introduktionsfilm, som præsenterer de væsentligste pointer om ekstern supervision og faglig sparring.

Introduktionsfilm om ekstern supervision og faglig sparing

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Hanne Sognstrup
Specialkonsulent