Trænings- og habiliteringsindsatser til børn og unge med handicap

Få inspiration til, hvordan man kan identificere, sammensætte og tilbyde trænings- og habiliteringsindsatser i kommunale dag- og klubtilbud til børn, som har betydelige og varige funktionsnedsættelser.

Her kan kommunale beslutningstagere få inspiration til arbejdet med de kommunalt forankrede dag- og klubtilbud efter servicelovens § 32, stk. 1 og 2. samt § 36.

Materialet er også egnet til andre fagpersoner inden for området, hvor det kan bidrage til at sikre barnet og familien en helhedsorienteret, inddragende og målrettet indsats, der giver barnet de bedste udviklingsmuligheder med henblik på størst mulig mestring og trivsel i dagtilbud, skole og hjem.

Den primære målgruppe for indsatsen er familier til børn og unge, som har betydelige og varige funktionsnedsættelser og behov for træning og behandling.

Satspuljemidler finansierede projektet, der kørte i 2014-2015.

Inspiration til kommunerne 

Videnstema om børn og unge med cerebral parase

Vidensnotat om autisme