Målgrupper for forældrekurserne

De to kurser, Introduktionskursus og Kursus om familieliv, er målrettet forældre til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er udviklet materiale til 2 forskellige kurser: et introduktionskursus og et kursus med fokus på familieliv.

Målgruppen for begge kursusforløb er forældre til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-18 år, med fokus på de forældre, hvor barnet eller den unge inden for relativt kort tid har fået konstateret en funktionsnedsættelse.

Erfaringer viser dog, at kurserne også giver ny viden og opleves som relevante af de forældre, hvor barnets funktionsnedsættelse har været konstateret gennem længere tid.

Kurserne kan målrettes til forældre på tværs af børnenes funktionsnedsættelse og alder.

Særligt om målgruppen for introduktionskurset

Målgruppen for introduktionskurset er forældre til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og som dermed er i målgruppen for de handicapkompenserende ydelser.

Målgruppen kan efter konkret vurdering suppleres med forældre til børn og unge, hvor omfanget af funktionsnedsættelsen endnu ikke er afdækket.

Det kan indgå i overvejelserne, om forældrene i øvrigt forventes at være i målgruppen for kurset, og om de vurderes at kunne profitere af kurset.

Særligt om målgruppen for kursus om familieliv

Målgruppen for kurset om familieliv er forældre til børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og som har et mere omfattende behov for støtte, behandling eller træning.

På dette kursus kan man overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at opdele forældrene efter fx børnenes alder eller karakter af funktionsnedsættelser.

Inspirationsmateriale til forældrekurser