Tidlige og forebyggende indsatser til børn med funktionsnedsættelser og deres familier

Cool Kids

Et gruppeforløb til børn med angst.

Barnets Stemme

En skolebaseret indsats kaldet "Barnets Stemme", sætter fokus på børn hvis trivsel har vakt bekymring.

International Child Development Programme

Videooptagelse i sundhedsplejen – et værktøj til opsporing og håndtering af mistrivsel og funktionsnedsættelse hos børn.

TryghedsCirklen

Tidlig opsporing af mistrivsel blandt spædbørn & støtte til forældre med TryghedsCirklen.

Søskendegrupper

Gruppeforløb for søskende til børn med varig funktionsnedsættelse.

Forældregrupper

Gruppeforløb for forældre til børn med varig funktionsnedsættelse.