Søskendegrupper. Gruppeforløb for søskende til børn med varig funktionsnedsættelse

Søskendegrupper er et tilbud til børn i alderen 8-17 år, der har en søskende med en varig funktionsnedsættelse. Familierne visiteres til forløbet af en sagsbehandler efter SEL §11.

Baggrund og formål

Målet med søskendegrupperne er at støtte søskende til børn med en varig funktionsnedsættelse, og styrke deres mulighed for at mestre situationen i hjemmet.

Mange søskende oplever, at barnet med funktionsnedsættelse tager meget plads og fokus fra forældrene, og de oplever ofte følelser som sorg og ensomhed. I gruppeforløbet får børnene mulighed for at møde andre i samme situation, som de kan spejle sig i og dele erfaringer med, og at have fokus på sig selv og egne følelser og ikke deres brors eller søsters funktionsnedsættelse.

Der suppleres imidlertid med oplæg om funktionsnedsættelser for at øge deltagernes forståelse af deres brors eller søsters situation. Gruppeindsatsen er ikke egentlig behandling, men anses for et supplerende tilbud, der skal forebygge, at familiens situation forværres.

Målgruppe

Målgruppen er søskende til børn med alle typer af varige funktionsnedsættelser. Grupperne sammensættes på baggrund af alder, så vidt muligt med en spredning på max. to år.

Børnene skal selv have lyst til at deltage, og familien skal være motiveret til at sikre, at barnet møder op til alle forløbets møder.

Forløbet

Søskendegrupperne strækker sig over 10-12 møder af 2 timers varighed. Ved gruppemøderne veksles mellem samtaler om konkrete emner, lege, kreative aktiviteter, øvelser, film og oplæg af familiekonsulenterne. Der diskuteres forskellige emner, fx hvordan børnene kan forklare andre børn om deres søsters eller brors funktionsnedsættelse eller hvordan de kan håndtere det, hvis deres søster eller bror giver ordrer derhjemme eller slår dem.

Familiekonsulenterne udvælger emnerne på baggrund af børns og forældres forslag og ønsker ved en forsamtale, og løbende på baggrund af samtalerne i gruppen. Der holdes ikke pauser under gruppemøderne, al tid er struktureret af familiekonsulenterne, fordi børnene ofte har brug for at lære at slippe styringen.

Ved 1-2 af gruppemøderne inviteres børnenes forældre med. Her har børnene skrevet forskellige spørgsmål til deres forældre i fællesskab, og fagpersonerne hjælper børnene med at få svar på deres spørgsmål.

Download overblik over søskendegrupper

 Information om erfaringer med Søskendegrupper i Københavns Kommune

Fakta om Søskendegrupper

Hvem:
Søskende (8-17 år) til børn med varig funktionsnedsættelse

Hvad:
Gruppeforløb

Hvor længe:
10-12 gruppemøder af 2 times varighed

Hvem står bag:
Familiekonsulent med pædagog- eller sygeplejefaglig baggrund med en overbygning

Hvor:
Københavns Kommune. Flere andre kommuner har tilsvarende tilbud.