Redskaber til selvevaluering

Social- og Boligstyrelsen har udviklet konkrete redskaber til selvevaluering af forældrekurser, som kan hjælpe kommuner med overblik og dokumentation

En systematisk opsamling af erfaringer kan give kommunen og den kursusansvarlige overblik over forældrenes oplevelse af relevans og udbytte af kurserne med henblik på læring og tilpasning. Struktureret opsamling af erfaringer kan også afdække relevans og udbytte på tværs af de afholdte kurser og fungere som redskab til dokumentation og beslutningstagen.

Erfaringsopsamling kan bidrage til følgende:

  • Dokumentation af forældrenes oplevede udbytte af kurserne
  • Grundlag for vurdering af hvorvidt kurserne bidrager til forbedret samarbejde mellem familie og kommune.
  • Grundlag for vurdering af hvorvidt kurserne bidrager til øget fokus på ressourcer og håndtering hos forældrene.

Redskab til selvevaluering

Som led i afprøvningen af inspirationsmaterialet er der udarbejdet et simpelt selvevalueringsredskab, som er nemt for den enkelte kommune at anvende. Redskabet består af et spørgeskema og et databehandlingsværktøj.

Der er udarbejdet et spørgeskema til deltagerne af introduktionskurset og et spørgeskema til deltagerne på kurset om familieliv. Der findes vejledninger til brugen af begge spørgeskemaer.

Derudover er der udarbejdet et databehandlingsværktøj til hvert af spørgeskemaerne, hvor data let kan indtastes i et excel ark med forkodet diagrammer til et hurtigt overblik over svarfordelingen. Der findes ligeledes en fælles vejledning til brug af databehandlingsværktøjerne.

Du kan hente selvevalueringsredskabet her:

Spørgeskema til introduktionskurset (PDF) 

Vejledning til spørgeskema 1 (PDF) 

Databehandlingsværktøj 1 (Excel) 

Spørgeskema til kurset om familieliv (PDF) 

Vejledning til spørgeskema 2 (PDF) 

Databehandlingsværktøj 2 (Excel)

Vejledning til databehandling (PDF)