Inspiration til kommunerne

Få inspiration til, hvordan man i praksis anvender metoder til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt om trænings- og habiliteringsindsatsen til barnet, både med fagfolk og forældre. Fokus er på kommunale dag- og klubtilbud.

Forældre har ofte kontakt til forskellige faggrupper og instanser, og ofte har de behov for vejledning, fx i forhold til at få kendskab til tilbuddene om offentlig hjælp på tværs af sektorer. Samarbejde mellem forældre og personale i fx kommuner og dagtilbud er derfor vigtigt, og der er brug for viden om gode tværfaglige og helhedsorienterede tilbud, som understøtter samarbejdet med forældrene.

Kommunen og de kommunale tilbud, som tilrettelægger og koordinerer indsatser til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er centrale aktører i dette samarbejde.

Formålet med inspirationshæftet er derfor at give kommunerne inspiration til at sammensætte og give børn med nedsat funktionsevne et trænings- og habiliteringstilbud inden for servicelovens § 32, stk. 1 og 2 samt § 36, som imødekommer barnets behov og understøtter samarbejdet mellem kommune, tilbud og forældre.

Desuden giver inspirationshæftet eksempler på, hvordan forældre kan inddrages i forhold til at sætte mål for børnene og i forhold til at understøtte indsatsen i hjemmet.

Trænings- og habiliteringsindsatser til børn og unge med et betydeligt og varigt handicap

 

 

Kontakt

Mary Petersen
Faglig konsulent