Inspirationsmateriale til kurser

Inspirationsmateriale er udviklet til to kursusforløb for forældre til børn med funktionsnedsættelse: et introduktionskursus og et kursus om familieliv.

Inspirationsmaterialet til forældrekurser er udviklet for at inspirere kommunerne til at afholde kurser målrettet forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser.

I udviklingen af materialet er inddraget aktuel viden på området og identificerede behov hos forældre og kommuner, men materialet baserer sig i vid udstrækning på kommunale erfaringer.

Kurserne er udviklet og afprøvet på forskellig vis i samarbejde med følgende kommuner: Aarhus, Frederiksberg, Herlev, Kolding, Middelfart, Syddjurs og Aabenraa.

Erfaringer med forældrekurser i projektkommunerne  

Inspirationsmateriale til forældre - Børn og unge med funktionsnedsættelse 

To forskellige kursusforløb

Der er udviklet og afprøvet inspirationsmateriale til to kursusforløb, et introduktionskursus og et kursus om familieliv. Kurserne supplerer hinanden.

Inspirationsmaterialet indeholder oplæg til en række temaer, der kan kombineres og anvendes fleksibelt af de enkelte kommuner. Kommunen kan tilpasse varighed og indhold i kurserne efter konkrete ønsker og behov hos målgruppen.

Introduktionskurset

Introduktionskurset giver kommunen mulighed for samlet at oplyse forældre til børn med funktionsnedsættelser om muligheder for hjælp og støtte, kommunens opbygning og tilbud samt om praksis og procedurer for sagsbehandlingen.

Informationen skal både danne grundlag for dialog og danne grobund for et konstruktivt fremtidigt gensidigt samarbejde mellem kommunen og forældrene.

Introduktionskurset kan understøtte og supplere kommunens rådgivnings- og vejledningsforpligtelse med et gruppebaseret tilbud, der også kan danne baggrund for netværksdannelse mellem forældrene på kurset.

Kurset om familieliv

Kurset om familieliv har til formål at styrke fokus på ressourcerne i familien og mestringen af hverdag og familieliv. Kurset sætter fokus på muligheder for at støtte barnet med funktionsnedsættelse, på hverdagslivet samt på søskendebørn. Der er særligt fokus på dialog, erfaringsudveksling og netværk mellem forældrene.

Kom godt i gang med forældrekurser