Inspirationsmateriale: Forældrekurser for forældre til børn med funktionsnedsættelse

Social- og Boligstyrelsen har udviklet inspirationsmateriale til kommuner om forældrekurser målrettet forældre til børn og unge med funktionsnedsættelse

Far og søn på eng.

Ideen med inspirationsmaterialet er at inspirere andre kommuner til at tilbyde kurser til forældre, der har børn med funktionsnedsættelse. Materialet tager udgangspunkt i gruppebaserede kursus- eller netværksforløb for forældrene og kan anvendes fleksibelt af den enkelte kommune.

Inspirationsmaterialet til kurser og målgrupper for forældrekurser  

Hvorfor holde forældrekurser?

At få et barn med en funktionsnedsættelse kan opleves som en meget stor omvæltning, og forældreopgaven kan nogle gange synes næsten uoverkommelig. Forældrene kan samtidig have mange spørgsmål både omkring funktionsnedsættelsens betydning for barnet og familiens liv samt om mulighederne for hjælp og støtte.

Kommunen bliver for en del af disse familier en vigtig samarbejdspartner for forældrene, og et godt samarbejde med kommunen er en vigtig forudsætning for, at man som forældre oplever at få den nødvendige støtte.

Forældrekurserne giver kommunen mulighed for at oplyse forældrene om rammerne for indsatsen og for at drøfte forventninger til det fremtidige samarbejde. Forældrene får viden og redskaber til at mestre familielivet– ikke mindst ved mulighed for erfaringsudveksling og netværksdannelse blandt forældrene.

"Det var først og fremmest en fabelagtig platform for en dialog mellem forældrene - og mellem forældre og myndigheder"

- Torben Vartenberg, forælder og deltager på et af forældrekurserne

Hvordan kan kurserne indgå i kommunens tilbud til forældre?

Kurserne kan udgøre et vigtigt supplement til den rådgivning og de tilbud, kommunen i øvrigt har til forældrene. Det anbefales derfor, at der er ledelsesmæssig og politisk opbakning til anvendelse af kurserne, så kurserne reelt indgår som en integreret del af kommunens tilbud.

Forældrekurserne kan forankres i servicelovens § 11, og de kan supplere kommunens tilbud om familievejledning efter servicelovens § 11 stk. 5.

Det er ikke hensigten, at deltagelse i kurserne skal erstatte eventuelle andre typer af tilbud til forældrene som fx forældreprogrammer, familiekurser, kurser med fokus på bestemte funktionsnedsættelser og diagnoser eller individuelle rådgivningstilbud.

Kom godt i gang med forældrekurser