Erfaringer fra projektkommuner

En erfaringsopsamling præsenterer centrale resultater fra projektkommuners afprøvning af forældrekurser for forældre til børn med funktionsnedsættelse.

Inspirationsmateriale til forældrekurser er udviklet og afprøvet af Social- og Boligstyrelsen sammen med 7 kommuner.

Oxford Research A/S har foretaget en erfaringsopsamling fra afprøvningen. Her fremgår det, at kurserne giver forældrene et betydeligt bedre grundlag for samarbejdet med kommunen og forståelse for deres børns funktionsnedsættelse.

Erfaringsopsamling, forældrekurser 

Resultater og erfaringer

Centrale resultater og erfaringer fra erfaringsopsamlingen:

Øget forståelse for barnet

Selvom forældrene er dem, der kender deres børn bedst, viser erfaringsopsamlingen, at selv forældre, hvis barns diagnose har været kendt længe, får ny indsigt i deres barns funktionsnedsættelse (81 %). Herudover oplever 58 % af forældrene, at kurserne har medvirket til at styrke forholdet mellem dem og deres barn.

Forældrekurserne vurderes på den baggrund at være et rigtig godt redskab til at styrke familiens mestring og åbne familiens øjne for muligheder frem for begrænsninger.

Ny indsigt i kommunen

Erfaringsopsamlingen viser, at kurserne skaber forståelse for kommunen som samarbejdspartner.
Kommunen er vigtig for familierne. Både kendskabet til kommunens opbygning og politikker samt kendskabet til lovgrundlaget og principperne for indsatsen på området, giver en viden som 81 % af forældrene forventer vil gøre samarbejdet med kommunen lettere.

Et supplement til den individuelle rådgivning

Kurserne supplerer kommunens individuelle rådgivning og giver en generel forståelsesramme på en neutral bane, uforstyrret af den forhandlingssituation, som mødet med en sagsbehandler kan opfattes som.

Den neutrale bane giver desuden mulighed for erfaringsudveksling mellem forældrene og en større åbenhed om udfordringer i familien og refleksioner om familien.