Inddragelse af børn og unge med handicap

Få inspiration til arbejdet med at inddrage børn og unge med handicap i egen sag.

Børn og unge giver selv udtryk for, at de gerne vil inddrages i beslutninger, der vedrører dem, og de oplever, at de har betydningsfuld viden at bidrage med.

”Det er ret forkert kun at spørge forældrene, for du får ikke den fulde sandhed – max. den halve.” Sådan siger en 16-årig pige om betydningen af at tale med hende, da hun blev interviewet i forbindelse med projektet ”Styrket inddragelse af børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser”.

Nogle børn og unge med handicap oplever imidlertid, at de kun i begrænset omfang bliver lyttet til og har indflydelse på deres egen sag.

Ligeværdig behandling

Når børn og unge med handicap har en sag i kommunen, er det vigtigt at inddrage dem. På den måde behandler man dem ligeværdigt og som individer, der lyttes til, og de har mulighed for at få indflydelse på beslutninger, der vedrører dem.

Man får også adgang til viden om, hvad der er betydningsfuldt for barnet eller den unge selv. Og det har betydning for kvaliteten af sagsbehandlingen, da barnets eller den unges viden om sin egen situation skaber afsæt for bedre og mere velfungerende indsatser. Børn og unges oplevelse af at blive set, hørt og forstået øger desuden deres motivation, og understøtter dem i at opbygge og udvikle strategier til at mestre et så selvstændigt liv som muligt.

Desuden har børn og unge med handicap - ligesom alle andre børn og unge - ret til at blive inddraget og have indflydelse på forhold, der vedrører dem, når de har en sag i kommunen.