Samarbejde mellem fagpersoner og forældre om trænings- og habiliteringsindsatser til børn og unge med handicap

Socialstyrelsen2015

Eksempler fra praksis på samarbejde mellem fagpersoner og forældre om trænings- og habiliteringsindsatser til børn og unge med handicap.

Der er brug for viden om gode tværfaglige og helhedsorienterede tilbud, som understøtter samarbejdet med forældrene. Samarbejdet mellem kommunalt forankrede dag- og klubtilbud, forvaltning og forældre til børn og unge med handicap er i den sammenhæng særlig vigtigt.

Eksemplerne fra praksis blev indhentet via interview med kommuner og forældre samt en systematisk litteratursøgning udført af SFI. Rapporten præsenterer gode samarbejdsmodeller, eksempler fra kommunal praksis og forældreperspektiver for at bidrage med inspiration til fagpersonale, sagsbehandlere og beslutningstagere, der tilrettelægger indsatsen til målgruppen. Desuden indeholder rapporten uddrag fra interview med forældre, myndighedspersoner og fagpersoner fra fem forskellige kommunale tilbud til målgruppen.

Rapporten er en del af et samlet satspuljeinitiativ om trænings- og habiliteringsindsatser for børn og unge fra 0 til 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for helhedsorienterede trænings- og habiliteringstilbud. Initiativet kører i 2014-2015. Projektet har fokus på at sikre barnet og familien en helhedsorienteret, inddragende og målrettet indsats, der kommer hele vejen rundt om barnet.

Rapporten er udarbejdet af konsulenthuset Actant i december 2014.


 
Hent publikationen