Opfølgning og udvikling

Socialtilsynet skal både føre kontrol med, at plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse. Samtidig med at tilsynet er forpligtiget til at indgå i dialog med familien om, hvordan kvaliteten i plejefamilien fastholdes og udvikles.

Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn både føre kontrol med forholdene i plejefamilien og indgå i dialog med familien om, hvordan de kan fastholde og udvikle kvaliteten, som plejefamilie. På den måde indgår der såvel et kontrol- som et kvalitetsudviklingsperspektiv i tilsynsopgaven.

Det er derfor vigtigt, at socialtilsynets vurderinger og afgørelser følges op over for plejefamilien.

Socialtilsynet kan for eksempel indgå i dialog med en plejefamilie om, hvordan familien kan rette op på bekymrende forhold, eller udvikle den generelle indsats i plejefamilien.

Opfølgningsplan

Social- og Boligstyrelsen har udviklet en opfølgningsplan, som er udarbejdet til anvendelse af ledere og medarbejdere på tilbud, samt er et redskab til at understøtte en systematisk opfølgning på udviklingen af kvaliteten i et tilbud.

Find opfølgningsplan til brug ved tilsyn af plejefamilier her

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Team Socialtilsyn

Lovgivning

Det driftsorienteret tilsyn:

§ 4 i Lov om socialtilsyn.

Besøgsfrekvens for socialtilsynene:

§ 7, stk.3 i Lov om socialtilsyn.

Kvalitetsmodellens syv temaer for plejefamilier:

§ 6, skt. 2, nr. 1-6 og 8 i lov om socialtilsyn.

Tilsynets vurdering af plejefamiliens økonomi:

§ 15, stk. 1 nr. 1 i Bekendtgørelse om socialtilsyn.

Plejefamiliens oplysningspligt:

§ 12 i Lov om socialtilsyn.