Godkendelse af tilbud

På disse sider kan du læse mere om og få inspiration til, hvordan du som tilsynskonsulent kan foretage en kvalitetsvurdering af et tilbud, der søger om godkendelse.

Godkendelse af et nyt tilbud er en faglig kompleks opgaven, idet der ved godkendelsen hverken er borgere og ansatte eller en eksisterende praksis i tilbuddet, som socialtilsynet kan iagttage for at vurdere, hvordan tilbuddets ledelse og dets ansatte omsætter indsatsen. Socialtilsynene godkender således tilbud som er ”generelt egnede til målgruppen” ud fra en vurdering af tilbuddets forudsætninger for og forventede evne til at opfylde betingelserne for godkendelse.

På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan du som tilsynskonsulent vurderer kvaliteten i et tilbud. Socialtilsynets godkendelse er en betingelse for, at kommunerne kan visitere borgere til ophold på tilbuddene. Kun tilbud, der forventes at kunne levere den fornødne kvalitet, og som opfylder lovens øvrige bestemmelser, kan der træffes afgørelse om godkendelse.

 

 • Opholdssteder, Serviceloven (Herefter SEL) (for børn og unge)
 • Døgninstitutioner (for børn og unge)
 • Efterskoler og kostskoler (for børn og unge)
 • Stofmisbrugsbehandling 
 • Midlertidige botilbud til voksne
 • Længerevarende botilbud til voksne og unge voksne 
 • Kvindekrisecentre
 • Herberg og forsorgshjem
 • Botilbudslignende tilbud med støtte efter SEL 
 • Alkoholmisbrugsbehandling, Sundhedsloven (Herefter SUL) 
  (Listen er udtømmende).
Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anne Lund Frydensberg
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her