Godkendelse af plejefamilier

Socialtilsynet godkender plejefamilier, som én af følgende plejefamilietyper; almen plejefamilie, forstærket plejefamilie eller specialiseret plejefamilie. Godkendelsen er en betingelse for, at kommunerne må visitere borgere til plejefamilien og kan indgå i den kommunale forsyning.

På baggrund af en vurdering af, om den ansøgende plejefamilie har den fornødne kvalitet til at kunne opnå godkendelse, godkender socialtilsynet familien som én af tre følgende plejefamilietyper:

  • Almen plejefamilier
  • Forstærkede plejefamilier
  • Specialiserede plejefamilier

Godkendelsen er væsentlig for plejefamilien, da kommunerne kun må visitere borgere til ophold i plejefamilier, hvis plejefamilien er godkendt af socialtilsynet.

De tre plejefamilietyper matcher bredden i de behov, som børn og unge i plejefamilier har i dag. Samtidig understøtter plejefamilietyperne, at de vilkår, som den anbringende kommune fastsætter for plejefamilien og den støtte, som plejefamilien får under anbringelsen, er differentieret og tilpasset den konkrete opgave, som plejefamilien skal løse.

Godkendelsesproces

Godkendelsen af plejefamilier sker på baggrund af en ansøgning, som socialtilsynene modtager via digitalansøgning på Tilbudsportalen. Efter modtagelse af ansøgningen følger socialtilsynene et fast koncept, som sikrer en grundig undersøgelse og et ensartet godkendelsesforløb på tværs af socialtilsynene.

Socialtilsynene skal foretage en grundig undersøgelse af ansøger for at kunne vurdere, om ansøger opfylder betingelserne for godkendelse. Kvaliteten i den ansøgende plejefamilie skal vurderes ud fra kvalitetsmodellen.

På baggrund af godkendelsesforløbet og dialog med ansøger træffer socialtilsynet afgørelse om godkendelse som enten almen forstærket eller specialiseret plejefamilie, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne for godkendelse.

Netværksplejefamilier

Socialtilsynet godkender ikke netværksplejefamilier. Det er den anbringende kommune, der godkender netværksplejefamilier, som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller ung. 

Link til Netværkspleje

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Team Socialtilsyn

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her