Økonomisk tilsyn

På disse sider finder du materialer om det økonomiske tilsyn med sociale tilbud.

I socialtilsynets vurdering af et tilbuds eller en plejefamilies kvalitet, indgår en vurdering af, om tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet. Social- og Boligstyrelsen udarbejder løbende materialer, der understøtter socialtilsynet i varetagelsen af det økonomiske tilsyn.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Rasmus Vincent Boas Fich
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her