Kvalitetsvurdering ved driftsorienteret tilsyn med plejefamilier

Socialtilsynet skal løbende vurdere, om plejefamilier samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelsen.

Det er en betingelse for fortsat godkendelse, at plejefamiliens indsats i praksis har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet skal også løbende vurdere, om plejefamilien fortsat er generelt egnet til den målgruppe af plejebørn, som de er godkendt til. 

I vurderingen af, om plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet, skal socialtilsynet vurdere kvaliteten inden for kvalitetsmodellens syv temaer. Socialtilsynet skal her vurdere i hvor høj grad, at indikatorerne i kvalitetsmodellen er opfyldt.

Plejefamiliens eksisterende praksis og konkrete resultater for plejebørnene indgå i vurderingen af kvaliteten. Desuden skal som led i den samlede kvalitetsvurderingen foretage en overordnet vurdering af, om plejefamiliens økonomi fortsat giver grundlag for en stabil anbringelse.

Den samlede vurdering af, om plejefamilien fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, beror på en faglig vurdering i forhold til den konkrete plejefamilie. 

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Team Socialtilsyn

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her