Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet, og her er uddannelse og beskæftigelse et vigtigt element. Uddannelse og beskæftigelse er derfor et vigtigt tema i Socialtilsynets kvalitetsvurdering - uanset målgruppe og tilbud.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning med anbefalinger til socialtilsynets vurdering af uddannelse og beskæftigelse (kvalitetsmodellens tema 1) i forhold til sociale tilbud på voksenområdet.

For at understøtte en ensartet, systematisk og faglig kompetent vurdering af temaet giver denne vejledning viden om og anbefalinger til følgende:

» Hvorfor er uddannelse og beskæftigelse et relevant tema for alle tilbud – uanset hvilke udfordringer og problemstillinger borgerne har?

» Hvordan kan sociale tilbud på voksenområdet arbejde relevant med uddannelse og beskæftigelse?

» Hvordan bør særlige former for uddannelses- og beskæftigelsestilbud forstås?

» Hvordan bør kvalitetsmodellen bruges i vurderingen af sociale tilbuds arbejde med uddannelse og beskæftigelse?