Dataindhentningsmetoder

Dokumenter er en vigtig kilde til viden i arbejdet med at føre tilsyn. I det driftsorienteret tilsyn indhentes forskellige former for dokumenter, både de, der er lavet og de, der udarbejdes efter behov. Hvilke dokumenter der indhentes afgøres ud fra en risikovurdering.

Dokumenter kan indeholde relevante oplysninger til brug for bedømmelsen af kvalitet og understøtte den samlede vurdering.

I det driftsorienteret tilsyn kan der indhentes forskellige former for dokumenter. Noget findes i forvejen og skal blot rekvireres, mens andre dokumenter (f.eks. redegørelse, opgørelse eller lister) kan udarbejdes efter behov af tilbuddet eller plejefamilien.

Dokumenter som vidensgrundlag

De indhentede dokumenter bidrager på forskellig vis til det vidensgrundlag, hvorpå socialtilsynet foretager sine faglige vurderinger. Dokumenter har ofte en værdi i sig selv, men skal også ses i sammenhæng med oplysninger indhentet via interview og observation (metodetriangulering).

Opgaven med at og føre tilsyn tager som hovedregel udgangspunkt i tilgængeligt skriftligt materiale vedrørende tilbuddet, fx:

 • Oplysninger fra Tilbudsportalen
 • Godkendelses- og tilsynsrapporter 
 • Vagtplaner
 • Medarbejderlister
 • Husordner
 • Pædagogiske planer
 • Aftaler med supervisor
 • Diverse håndbøger
 • Instrukser
 • Årshjul
 • Dagbogsnotater
 • Magtindberetninger

Oplysningerne bidrager til at målrette tilrettelæggelsen af et tilsyn - og ligger til grund for vurderingen af, hvilke øvrige oplysninger, der er behov for at indhente (dokumenter, interview- eller observation).

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Hanne Sognstrup
Specialkonsulent