Plejefamiliernes økonomiske kvalitet

Som led i det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet blandt andet føre tilsyn med, om plejefamilien fortsat har den fornødne økonomiske kvalitet

Det fremgår af § 11 c i lov om socialtilsyn, at socialtilsynet ved vurderingen af, om plejefamilierne har den fornødne økonomiske kvalitet, skal foretage en overordnet vurdering af, om plejefamiliens økonomi giver grundlag for en stabil anbringelse.

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet især være opmærksom på, om der er sket – eller om der er risiko for at ske – væsentlige ændringer i familiens økonomi. Dette kan have betydning for familiens økonomiske situation og forudsætninger for at sikre en stabil anbringelse.

Socialtilsynet skal ikke forholde sig til, hvordan plejefamilien anvender sin disponible indkomst, eller hvordan plejefamilien har indrettet sin økonomi.

Det økonomiske tilsyn med plejefamilierne skal således holdes op i mod at der er tale om privatpersoners økonomi.

Økonomiske oplysninger

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn skal plejefamilien indsende deres seneste årsopgørelser til socialtilsynet via en digital selvbetjeningsløsning på Tilbudsportalen.

Derudover kan socialtilsynet indhente de oplysninger, som socialtilsynet finder relevante for at kunne forholde sig til, om familiens økonomi understøtter en stabil anbringelse.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Karen Beck Mathiesen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her