Plejefamiliens økonomiske kvalitet

Socialtilsynet skal vurdere, hvorvidt plejefamilien har den fornødne økonomiske kvalitet. Økonomivurderingen indgår i den samlede kvalitetsvurdering af plejefamilien.

Formålet med det økonomiske tilsyn med plejefamilier er at sikre, at plejefamilien har økonomiske ressourcer til at sikre en stabil anbringelse for det eller de børn og unge, der anbringes hos dem. Det kan blandt andet omfatte en vurdering af, om plejefamiliens disponible indkomst giver grundlag for at sikre barnet stabile rammer og vilkår. Socialtilsynet skal altså tage stilling til familiens privatøkonomiske forhold.

Økonomiske oplysninger

I forbindelse med ansøgning om godkendelse skal plejefamilien, som udgangspunkt oplyse husstandens samlede indtægter og faste udgifter (brutto og netto) på månedsbasis og indsende de seneste årsopgørelser.

Socialtilsynet kan indhente de oplysninger, som socialtilsynet finder relevante for at kunne forholde sig til, om familiens økonomi understøtter en stabil anbringelse.

Økonomisk kvalitet ved godkendelse af plejefamilier

I vurderingen af plejefamiliens økonomiske kvalitet ved godkendelse af plejefamilien skal socialtilsynet tage udgangspunkt i, om familien må forventes at kunne: 

  • Betale sine løbende udgifter
  • Opretholde sine økonomiske forpligtelser.

Vurderingen kommer dermed primært til at dreje sig om plejefamiliens rådighedsbeløb.

Socialtilsynet skal i den overordnede vurdering ikke forholde sig til, hvordan plejefamilien anvender sin disponible indkomst, eller hvordan plejefamilien har indrettet sin økonomi. Det økonomiske tilsyn med plejefamilierne skal således holdes op i, mod at der er tale om privatpersoners økonomi.

Hvis socialtilsynet vurderer, at en plejefamilie ikke har den fornødne økonomiske kvalitet, kan socialtilsynet enten:

  • Undlade at godkende plejefamilien.
  • Foretage en betinget godkendelse af, at forholdene bringes i orden.
Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Karen Beck Mathiesen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her