Samarbejde og støtte til udvikling

Tæt samarbejde er nøglen til en udvikling og implementering af effektive sociale indsatser

Hvert år udvælges der i Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet særlige temaer eller målgrupper, hvor der igangsættes udvikling af nye indsatser. Her er kommuner og institutioner essentielle samarbejdspartnere for at få en velfunderet faglig udvikling, der kan fungere i praksis. Disse udviklingsinitiativer har ofte ansøgningspuljer, men kan også være initiativer, hvor Social- og Boligstyrelsen søger kommunale partnerskaber eller institutioner, uden at der følger midler med.

Deltagerne i alle udviklingsinitiativer får mulighed for at udvikle egen praksis, få seneste nye viden og kompetenceudvikling og er med til at skubbe den socialpolitiske dagsorden mod mere effektive indsatser.

Afsæt for disse initiativer er ofte en bagvedliggende screening, hvor der er foretaget en afdækning af aktuel bedste viden fra forskning og praksis. Formålet er med en foreløbig indsatsbeskrivelse i samarbejde med et antal kommuner eller institutioner at videreudvikle indsatsen, så den afspejler den praksis, den skal fungere i.


Udviklingsinitiativer i 2021

I 2021 søger vi kommuner, som vil indgå i et udviklingsarbejde omkring:

Mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser

Styrket overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelse for unge med handicap

Styrket match af barn og anbringelsessted

For at indgå i udviklingsarbejdet skal man søge de puljer, som løbende udbydes. 

Find information om puljer og tilskud her

I kan få et løbende overblik over kommende ansøgningspuljer og se, i hvilket kvartal de forventes udmeldt og udmøntet i årskalenderen for 2021.

Her finder du årskalenderen for 2021 

I kan desuden tilmelde jer Social- og Boligstyrelsens nyhedsbrev, hvor kommende ansøgningspuljer og nye initiativer offentliggøres.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Senest opdateret 12-03-2021

Kontakt

Merian Iris Larsen
Fuldmægtig