Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment (FIT) er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet særligt til professionelle behandlere og kan anvendes på alle behandlingsforløb.

FIT består af to enkle skemaer med fokus på effekt og samarbejde. Skemaerne udfyldes hver gang den professionelle og borgeren mødes i behandlingsprocessen. De behandles efterfølgende med henblik på, hvordan behandleren kan udvikle sin praksis og tilpasse behandlingen til den enkelte borger.

Mål og målgruppe

Redskaberne i FIT er målrettet børn fra 6 til 12 år og unge/voksne fra 13 år og op.
Formålet med FIT at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af praktiske terapeutiske tilgange.

Opstart af FIT

The International Center for Clinical Excellence (ICCE) har publiceret manualer, der indeholder de vigtigste informationer og praktiske anvisninger for at implementere FIT som en del af en behandlingsmæssig rutine. Medlemskab af ICCE er gratis, og medlemmerne deltager i udveksling af erfaringer, forskningsresultater og klinisk praksis. Der er blandt andet oprettet en skandinavisk og en dansk erfaringsgruppe. Se mere om opstart af FIT på ICCE´s hjemmeside.

The International Center for Clinical Excellence (ICCE). 

Resultater

Effekten af FIT er forskningsmæssigt veldokumenteret. Undersøgelser dokumenterer, at FIT kan være med til at forhindre, at borgeren afslutter terapien før tid.
I Danmark anvendes FIT af mange forskellige aktører, bl.a. anvender familiebehandlings-, hjemløse- og misbrugsområdet FIT i deres behandling.

Du kan få mere information om FIT, samt læse kommuneinterviews om metoden, på undersiderne, som du finder i oversigten til venstre.

Senest opdateret 03-01-2018

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Mere om FIT

Læs om Feedback Information Treatment på Vidensportalen:

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.