DUÅ - Forældreprogrammer

Forældreprogrammerne henvender sig til forældre med børn i alderen 1-12 år.

DUÅ - Førskole og Småbørn

DUÅ Førskole og Småbørn er henvendt til forældre med børn i alderen 1-6 år. De kan bruges forebyggende eller behandlende for familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre.

Mål og målgruppe

Målgruppen er forældre til børn i alderen 1-6 år, som kan have gavn af en generel, forebyggende indsats til at styrke samspillet i familien. 

Desuden er indsatsen også målrettet familier, hvor samspillet allerede er problematisk, og hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og god tilknytning. Inden for målgruppen er også børn med ADHD samt deres familier. 

Opstart af DUÅ Førskole og Småbørn

Der bør uddannes minimum fire gruppeledere i forbindelse med opstart af DUÅ Førskole og Småbørn i en organisation. Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Førskole og Småbørn kræver som minimum en mellemlang uddannelse samt erfaring med målgruppen.

Resultater

Effektstudier af børn i alderen 2-12 år, viser signifikant forbedring i forældrenes positive relationer til deres børn, reduktion i hårde opdragelsesmetoder og aggressive adfærdsvanskeligheder samt forbedringer i børnenes sociale kompetencer.

Se video med hyppigt stillede spørgsmål sant film om DUÅ Småbørn:

DUÅ Småbørn (åbnes i nyt vindue)

Se video DUÅ Småbørn: Information til forældrene.

Information til forældre (åbnes i nyt vindue)

DUÅ Skolealder

DUÅ Skolealder bygger videre på principperne fra DUÅ Førskole og Småbørn og kan både tilrettelægges som et forebyggende og behandlende program. DUÅ Skolealder omfatter temaer, som at opmuntre til mere selvstændighed hos barnet, motivere barnet til læring i skolen, udvikle familiens ansvarsfølelse samt øget fokus på empati hos barnet.

Mål og målgruppe

DUÅ Skolealder er henvendt til forældre med børn i alderen 6-12 år med udadreagerende adfærd, læringsvanskeligheder eller sociale og emotionelle problemer.

Opstart af DUÅ Skolealder

DUÅ Skolealder er et gruppebaseret undervisningsforløb, hvor forældre til 5-7 børn mødes to timer én gang ugentligt i 12-13 uger. Grupperne ledes af to gruppeledere, som er uddannet i DUÅ Førskole og Småbørn samt DUÅ Skolealder. Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Skolealder kræver som minimum gruppelederuddannelsen i DUÅ Førskole og Småbørn.

Resultater

Effektstudier af børn i alderen 2-12 år viser signifikant forbedring i forældrenes positive relationer til deres børn, reduktion i hårde opdragelsesmetoder og aggressive adfærdsvanskeligheder samt forbedringer i børnenes sociale kompetencer.

Kontakt

For yderligere information kontakt: 

De Utrolige År Danmark
ved Center for ADHD
Marselis Boulevard 1
8000 Århus C
Tlf: + 45 70 272 276
Mail: info@adhdcenter.dk

 

Senest opdateret 26-03-2020

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.