Redskabet Youth Level of Service - Case Management Inventory

Youth Level of Service - Case Management Inventory (YLS-CMI) er et standardiseret redskab til fagpersoner. Redskabet kan bl.a. bruges til at vurdere risikofaktorer i forbindelse med ungdomskriminalitet. Det kan også anvendes til at udarbejde en behandlingsplan for den unge.

YLS-CMI står for Youth Level of Service - Case Management Inventory. Det et standardiseret redskab, der kan bruges i relation til forebyggelse og håndtering af  ungdomskriminalitet.

YLS-CMI kan anvendes af fagpersoner til at vurdere risiko-, behovs- og responsivitetsfaktorer hos kriminelle og kriminalitetstruede unge. Det kan også anvendes til at udarbejde en behandlingsplan for den unge.

Redskabet måler på otte overordnede risikofaktorer:

  1. Tidligere og nuværende overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer (fem spørgsmål)
  2. Familieforhold/opdragelse (seks spørgsmål og angivelse af ressourceområde)
  3. Uddannelse/beskæftigelse (syv spørgsmål og angivelse af ressourceområde)
  4. Relationer til omgangskreds (fire spørgsmål og angivelse af ressourceområde)
  5. Misbrug af rusmidler (fem spørgsmål og angivelse af ressourceområde)
  6. Fritid (tre spørgsmål og angivelse af ressourceområde)
  7. Personlighed/adfærd (syv spørgsmål og angivelse af ressourceområde)
  8. Holdninger (fem spørgsmål og angivelse af ressourceområde)

Hvert af de otte områder indeholder et antal items, hvortil der kan scores "1" (er til stede) eller "0" (er ikke til stede). I alt er der i de otte kategorier 42 items.

YLS-CMI er forskningsmæssigt valideret, og der er dannet normer for inddeling af de unge i forskellige risikogrupper. Redskabet kan måle den unges risiko/behov inden for hver af de otte overordnede risikofaktorer, f.eks. om en ung i forhold til relationer til omgangskreds har lavt, middel eller højt risikoniveau. Endvidere kan der beregnes en samlet score, efter hvilken de unge kan inddeles i fire grupper: lav, middel, høj og meget høj. Grupperne angiver risikoen for tilbagefald til kriminalitet.

YLS-CMI er oprindelig udviklet i Canada i samarbejde med praktikere uden for det strafferetlige og kriminalpræventive område for derved at sikre, at redskabet vil kunne anvendes i praksis. Redskabet er målrettet 12-17-årige lovovertrædere.

YLS-CMI's styrke er, at redskabet er udviklet til den specifikke målgruppe for dokumentationssystemet: Kriminelle og kriminalitetstruede unge.

Inddeling af de unge i forskellige risikogrupper ved hjælp af YLS-CMI giver blandt andet mulighed for at adskille unge med forskelligt risikoniveau og dermed undgå "smitteeffekt".

Senest opdateret 16-03-2017

Kontakt

Merian Iris Larsen
Fuldmægtig

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.