DUÅ - Børneprogrammer

Der er to programmer målrettet børn. Dino Lille gruppe, der tilbydes til en mindre gruppe børn, og Dino Stor gruppe, der tilbydes til en hel børnehavegruppe/-stue eller indskolingsklasse.

DUÅ - Dino Lille gruppe

Dino Lille gruppe er et behandlende børneprogram, der anvendes til grupper af 4-6 børn, hvis forældre samtidig deltager i forældreprogrammet DUÅ Førskole. Dino Lille gruppe kan ikke benyttes som en selvstændig indsats, hvor der ikke samtidig sker en indsats overfor børnenes forældre.

Mål og målgruppe

Dino Lille gruppe er målrettet børn i alderen 4-8 år og sigter mod at styrke barnet følelsesmæssigt og socialt, understøtte barnets selvværd for herigennem at begrænse vanskelig adfærd samt styrke barnets skoleparathed.

Opstart af Dino Lille gruppe

Programmet løber over ca. 6 måneder (18-22 uger) med ugentlige sessioner af 2 timers varighed. Gruppen ledes af to gruppeledere, der er uddannet i Dino Lille gruppe. Uddannelsen som gruppeleder kræver som minimum en mellemlang uddannelse samt erfaring med rådgivning og terapibehandling af aggressiv og udadreagerende adfærd. Det anbefales, at personalet først uddanner sig som gruppeleder i DUÅ Førskole og Småbørn-programmet.

Uddannelsen i Dino Lille gruppe udbydes i Danmark.

Se Incredible Years for yderligere oplysninger.

Resultater

Effektstudier af børn diagnosticeret med ODD og ADHD viser en signifikant forbedring i børns emotionelle sprog, sociale kompetencer og kognitive problemløsningsstrategier i forhold til kammerater. Herudover viser de også en reduktion i vanskelig adfærd hjemme og i børnehaven/skolen samt reduktion i hyperaktivitet og uopmærksomhed.

DUÅ - Dino Stor gruppe

Dino Stor gruppe sigter mod at reducere vanskelig adfærd og understøtte den inkluderende praksis i daginstitutioner og indskoling ved at styrke børnenes sociale færdigheder samt give dem bedre redskaber til konfliktløsning.

Mål og målgruppe

Dino Stor gruppe er til børn i alderen 4-8 år og målrettet større grupper af børn i daginstitutioner og i indskolingen.

Dino Stor gruppe sigter mod at styrke børnenes sociale kompetencer, skoleparathed, deres evne til konfliktløsning, fremme selvkontrol samt at reducere negativt samspil og mobning. Når børnene får bedre redskaber til problemløsning og bedre sociale færdigheder ses, sædvanligvis, at den vanskelige adfærd aftager.

Opstart af DINO Stor gruppe

Dino Stor gruppe løber over et helt skoleår med ugentlige sessioner 2 gange 1 time. Gruppen ledes af to gruppeledere, som er uddannet i Dino Stor gruppe.. Uddannelsen som gruppeleder kræver som minimum en mellemlang uddannelse, samt erfaring med målgruppen. Det anbefales, at personalet først uddanner sig som gruppeleder i DUÅ Førskole og Småbørn-programmet.

Resultater

Effektstudier viser signifikant forbedring i skoleparathed, emotionel regulering og sociale kompetencer. Herudover viser de også reduktion i adfærdsproblemer blandt børnene i gruppen.

Kontakt

For yderligere information kontakt: 

De Utrolige År Danmark
ved Center for ADHD
Marselis Boulevard 1
8000 Århus C
Tlf: + 45 70 272 276
Mail: info@adhdcenter.dk

 

Senest opdateret 26-03-2020

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.