Funktionel Familieterapi

Funktionel Familieterapi (FFT) er et evidensbaseret behandlingsprogram for familier til unge i alderen 11–17 år med uhensigtsmæssig adfærd. Behandlingen tager udgangspunkt i relationel familieterapi og systemisk terapi, og der arbejdes derfor med hele familien og relationerne mellem forældre og den unge.

Teenageårene kan for nogle unge være præget af konflikter mellem forældre og den unge, misbrug af alkohol og stoffer, kriminalitet, skoletræthed og udadreagerende adfærd. Hos andre unge kan teenageårene være præget af angst, isolation og tristhed.

Et FFT-forløb kan være med til at ændre negative mønstre i familien og uhensigtsmæssig adfærd hos den unge. Forældrene er stadig de mest betydningsfulde personer i den unges liv, og der arbejdes i et FFT-forløb på at styrke familiens relationer og herigennem styrke forældre i at forebygge og håndtere uhensigtsmæssig adfærd på en konstruktiv måde.

Danske og internationale undersøgelser har vist, at FFT er effektiv i forhold til:

 • Udadreagerende og indadreagerende adfærd hos unge
 • Kriminalitet og risiko for tilbagefald til kriminalitet
 • Lovovertrædelser hos mindre søskende
 • Forbedrede familierelationer
 • Større grad af optimisme i familien
 • Reduktion i psykiatriske reaktioner hos unge
 • Reduktion i unges misbrugsproblemer.

Mål og målgruppe

FFT er en evidensbaseret indsats, der kan hjælpe familier med unge i alderen 11–17 år, som udviser adfærdsproblemer. I Danmark bruges FFT både forebyggende og behandlende.

Målet er at forbedre relationerne i familien og mindske den unges uhensigtsmæssige adfærd ved dels at styrke relationerne internt i familien, dels at træne den unge og forældrene i at forebygge og håndtere konflikter.

Målgruppen kan være kendetegnet ved at udvise eller være i risiko for:

 • Højt konfliktniveau med omgivelser
 • Kriminel adfærd
 • Voldelig og aggressiv adfærd
 • Misbrugsproblemer
 • Skoleproblemer
 • Angst, isolation og tristhed.

 

Resultater

Danske og internationale undersøgelser har vist, at FFT er effektiv i forhold til:

 • Kriminalitet og risiko for tilbagefald til kriminalitet
 • Lovovertrædelser hos mindre søskende
 • Forbedrede familierelationer
 • Større grad af optimisme i familien
 • Reduktion i psykiatriske reaktioner hos unge
 • Reduktion i unges misbrugsproblemer.

Herunder kan du se en video om FFT 

Læs mere om FFT i menuen til venstre og på Socialstyrelsens Vidensportal.

Du kan læse om FFT på Vidensportalen her.

Senest opdateret 02-07-2018

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.