Resultater og erfaringer for Feedback Informed Treament

Effekten af Feedback Informed Treament (FIT) er forskningsmæssigt veldokumenteret, og der foreligger mange studier fra udlandet.

Scott Miller fremhæver på sin hjemmeside (Miller, 2011), at 13 RCT-studier med i alt 12.374 klienter viser, at:

  • Rutinemæssig og systematiseret feedback fordobler terapiens effektstørrelse.
  • Hospitalsindlæggelse reduceres og forkortes.
  • Der sker en halvering af antallet af dropouts, det vil sige, at borgeren afslutter terapien før tid, hvilket er en økonomisk belastning for både samfundet og den professionelle.

Andre studier af mere end 6.000 klienter bekræfter, at effekten af behandlingen var højere i de tilfælde, hvor terapeuterne fik feedback (Shimokawa et al., 2010).

Fra Skandinavien har specielt Norge bidraget med forskning, evalueringer og artikler vedrørende anvendelsen af FIT indenfor familiebehandling, parterapi, psykoterapi, det socialfaglige område og unge med misbrug.

Der er ikke registreret negative sideeffekter af indsatsen.

Validering af ORS- og SRS-skemaerne

Voksenskemaerne (fra 13 år) er testet og valideret gennem flere studier, som har vist solid pålidelighed og validitet. For børneskemaerne foreligger der kun valideringsstudier af skemaer fra seksårsalderen.

Computersystemet FIT-Outcomes, som scoringerne fra ORS- og SRS- skemaerne indtastes i, er baseret på normer, der er beregnet på baggrund af det data, som er indsamlet igennem de år, hvor der har været datasystemer til at indsamle data for de to skemaer. Normerne er baseret på 150.000 afsluttede klientforløb, hvoraf 50.000 af forløbene er skandinaviske. Det drejer sig om data fra Nordamerika, Canada og Australien samt data indsamlet i Danmark, Sverige og Norge de sidste 2-3 år.

Skemaerne ORS og SRS er oversat til brug i 23 lande, hvoraf dansk er et af sprogene, og det estimeres. at PCOMS bliver implementeret hos omkring 100.000 borgere hvert år.

Metodens udbredelse

I Danmark anvendes FIT af mange forskellige aktører, hvor bl.a. familiebehandlings-, hjemløse- og misbrugsområdet anvender FIT i deres behandling. Ca. 1/5 af de danske kommuner har implementeret og arbejder med FIT.

Kilder:

Miller, S.D. (2011): ”Psychometrics of the ORS and SRS. Results from RCTs and Meta-analyses of Routine Outcome Monitoring & Feedback”. The Available Evidense. Chicago, IL.)

Amerikansk metaanalyse, Miller, 2011

Shimokawa et al. (2010): "Enhancing Treatment Outcome of Patients at Risk of Treatment Failure: Meta-Analytic and Meta-Analytic Review of a Psychotherapy Quality Assurance System", Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 78, No. 3, 298–311.

Senest opdateret 21-02-2017

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Mere om FIT

Læs om Feedback Information Treatment på Vidensportalen:

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.