Brugerkurser i Youth Level of Service - Case Management Inventory

Socialstyrelsen afholder brugerkurser i anvendelsen af redskabet "Youth Level of Service - Case Management Inventory" (YLS-CMI). Vi afholder kurser i både foråret og efteråret.

Formålet med kurset er at blive certificeret bruger af redskabet "YLS-CMI", som er et risikovurderingsredskab til at vurdere risikoen for antisocial/kriminel adfærd for unge i alderen 12-17 år. Der vil ligeledes blive afholdt Train the Trainerkurser for nogle deltagere, der har opnået brugerstatus.

Varighed

Kurset er af to-dages varighed.

Indhold

Kurset giver indblik i YLS-CMI’s teoretiske og forskningsmæssige baggrund. Der vises eksempler på brug af YLS-CMI, og deltagerne øver udfyldelse af redskabet. På Train the Trainerkurset lærer deltageren, hvordan man opbygger og præsenterer et YLS-CMI- kursus, så man bliver i stand til at lære andre at bruge redskabet.

Mere viden om redskabet YLS/CMI

Forudsætninger og ansøgning om deltagelse

Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltagerne har et godt kendskab til målgruppen antisociale/kriminelle unge og arbejder med dette i deres hverdag. Ved deltagelse i kurset er man forpligtet til fremadrettet at indgå i kvalitetssikring af YLS/CMI, dvs. deltage i netværksmøder m.m., så Socialstyrelsen kan sikre, at YLS/CMI implementeres korrekt i Danmark.

For at blive optaget som deltager skal ovenstående individuelle forudsætninger for deltagelse være opfyldt. Derudover skal ansøgning om optagelse på kurset ske via organisationens/arbejdspladsens (kommune, anbringelsessted el. lign.) ledelse, dvs. det er ledelsen, der ansøger om optagelse af medarbejdere. Medarbejdere i private konsulentvirksomheder, der sælger socialfaglige ydelser, kan optages på baggrund af konkret vurdering.

Ansøgning om optagelse af medarbejdere sker via fremsendelse af mail til: yls.dokumentation@socialstyrelsen.dk

Kursusdatoer

Kurserne afholdes i Socialstyrelsens lokaler i Odense (nærmere information følger efter optagelse på kurset).

Deltagelse i kurset er gratis (inklusiv forplejning), men arbejdspladsen skal selv betale transport, ophold og arbejdstid.

Senest opdateret 09-12-2019

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.