Teori og metode - Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø

Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø (MultifunC) indeholder et kortvarigt ophold af 6-9 måneder på en MultifunC-institution og opfølgende familiebehandling. Der er stor integration mellem institution, lokalmiljø, familier, skole og venner.

MultifunC er et manualbaseret koncept udviklet af Tore Andreassen, der er psykolog og seniorrådgiver i det norske BUFETAT (Barne-, ungdoms og familiedirektorat). Konceptet bygger på forskningsunderbyggede principper om, hvad der er effektivt i institutionsbehandlingen af unge i svære adfærdsvanskeligheder.

MultifunC er bygget op omkring et kortvarigt ophold på institution (6-9 måneder) og opfølgende familie-behandling som efterværn (4-6 måneder). Det multifunktionelle består i et helhedstilbud, der dækker hele den unges livssituation med stor integration mellem institution, lokalmiljø, familie, skole og venner. Behandlingsprogrammet inddrager bl.a. metoderne: Motiverende Interview, Aggression Replacement Training, Multisystemisk terapi og Parent Management Training. Der inddrages også andre adfærdsterapeutiske og kognitive tilgange og metoder.

Udslusningsfasen tager afsæt i erfaringer fra Multi Systemisk Terapi (MST), som er en integreret del af MultifunC metoden.

Senest opdateret 21-02-2017

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.