Priser og økonomi for Parent Management Training - Oregon

Opstart af Parent Management Training - Oregon (PMTO).

Opstart af PMTO

For priser og andre vilkår se mere på VIA University Colleges hjemmeside.

VIA University College - om efter- og videreuddannelse

Certificerede PMTO-terapeuter kan efteruddanne sig til gruppeterapeuter.

I forbindelse med opstart af PMTO skal organisationen ud over ovenstående budgettere med ressourcer til følgende:

  • Adgang til behandlingsrum med adgang til PC og teknisk udstyr til optagelse af behandlingsarbejdet.
  • Timer til uddannelse af terapeut
  • Rekruttering af familier til PMTO-behandling
  • Koordinering og implementering.

Takster

Under forudsætning af en kommunal terapeutlønudgift på mellem 300-600 kr. og med forudsætning af, at der lokalt tildeles 3,5 time pr. session til afvikling, planlægning, efterbehandling og midtvejssamtale ved individuel familiebehandling, vil omkostningerne til et behandlingsforløb være 27.000-54.000 kr. inkl. mulighed for rådgivning til skole/daginstitution, som er et afgørende element i behandlingsforløbet.

Ved PMTO-gruppeforløb, hvor der kan indgå forældre (samt bonusforældre eller bedsteforældre) til otte børn, vil omkostningerne under forudsætning af lokal tildeling på 8,5 time pr. session til afvikling, planlægning, efterbehandling, midtvejssamtale mv. pr. terapeut pr. familie være 11.500-22.250 kr. Gruppeforløbet indeholder 14 ugentlige sessioner og kræver to PMTO-terapeuter uddannet som gruppeledere.

Se desuden de udarbejdede omkostningsanalyser på vidensportalen.

Senest opdateret 20-05-2019

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.