Målgruppe for Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø

Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø (MultifunC) er et behandlingstilbud for unge 12-17-årige i meget svære adfærdsvanskeligheder, unge som ofte står over for en anbringelse.

De unge (12-17-årige), der er egnede til et MultifunC-tilbud, har mange risikofaktorer omkring sig, f.eks. familievanskeligheder, antisociale/kriminelle venner og bekendte, misbrug, manglende/problematisk skole-, uddannelses- eller arbejdsforløb, og er derfor i stor risiko for fortsat antisocial eller kriminel adfærd.

Før anbringelse på en MultifunC-institution foretages en målgruppevurdering af den unge. Det vigtigste screeningsværktøj i målgruppevurderingen er YLS-CMI (Youth Level of Service - Case Management Inventory), der indikerer, om den unges risikoniveau for fortsat antisocial/kriminel adfærd er lav, moderat, høj eller meget høj.

 Læs mere om redskabet YLS-CMI her

Unge, der ikke egner sig til et MultifunC-forløb, er bl.a. unge, der ikke er udadreagerende og i risiko for antisocial/kriminel adfærd, unge med alvorlig psykisk udviklingshæmning, autisme og alvorlige psykiatriske lidelser, herunder psykose. Unge i akut fare for selvmord samt unge, der har seksualforbrydelser eller brandstiftelser som deres problemstillinger, vil umiddelbart også være uden for målgruppen for MultifunC.

Krav til forældre

Forældrene til unge i MultifunC kan have stort set alle slags problematikker (misbrug, psykiske lidelser, fysiske handicap, skilsmisser, konflikt imellem mor og far osv.). Det eneste krav, der stilles, er, at forældrene forud for anbringelsen angiver, at de gerne vil samarbejde med Familieteamet og om MultifunC-behandling i det hele taget. Nogle gange er motivationen ikke så stor fra forældrenes side, når de går i gang med behandlingen, men det ekskluderer ikke den unge fra MultifunC.

Der er gode erfaringer med, at forældre, som af sagsbehandlere karakteriseres som umotiverede, ikke egnede som forældre osv., profiterer af behandlingen. Det er ikke altid, at den unge kommer hjem at bo efter endt institutionsophold, men opfølgningsperioden vil oftest tage udgangspunkt i at forældrene klædes bedre på til at give kontinuerlig støtte og omsorg for deres barn, uanset hvilken kontekst den unge skal bo i. 

Senest opdateret 03-10-2022

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.