Valg af uddannelsesleverandør til FIT

Det er vigtigt, at gøre sig en række overvejelser forud for valget af undervisningsleverandør til FIT. Socialstyrelsen har opstillet en række spørgsmål, der kan støtte valget af undervisningsleverandør til kompetenceudviklingen i FIT.

Der er flere veje at gå, når en organisation har besluttet sig til at opnå kompetencer inden for FIT. Det er muligt både at kontakte andre organisationer, der anvender FIT, og at kontakte uddannelsesudbydere, der underviser i FIT.

En del uddannelsesleverandører kan samtidig støtte implementeringsprocessen.

Valget af uddannelsesleverandør

Når det skal besluttes, hvem der skal stå for undervisningen i FIT, er det en god ide at overveje: 

  • Skal der anvendes en ekstern underviser, eller skal der samarbejdes med andre organisationer?
  • Undersøg om uddannelsesleverandør er ICCE-certificeret hvis det er vigtigt.
  • Er det vigtigt, at uddannelsesleverandøren kender det fagområde, hvor FIT skal anvendes?
  • Skal enkelte medarbejdere uddannes og ICCE-certificeres som FIT-trænere, for at kunne undervise kollegaer?
  • Hvordan skal ledelsen uddannes i FIT?
  • Er der brug for en ekstern uddannelsesleverandør eller interne kompetencepersoner til at give supervision i metoden?
  • Hvordan skal anvendelsen af FIT vedligeholdes løbende i organisationen?

 

Senest opdateret 12-06-2018

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Mere om FIT

Læs om Feedback Information Treatment på Vidensportalen:

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.