Priser og økonomi for Aggression Replacement Training (ART)

ART-uddannelsen og uddannelsens pris afhænger af leverandøren.

Uddannelsen til ART-træner kan købes ved flere udbydere af uddan-nelsen rundt omkring i Danmark. Her vil der være variation i uddannelsens omfang og pris.

Billede af to børn.

Senest opdateret 21-02-2017

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.