Teori og metode - Aggression Replacement Training (ART)

Et ART-forløb består af gruppetræning, hvor trænerne blandt andet træner deltagernes sociale færdigheder og deres evne til selvbeherskelse.

ART tager udgangspunkt i teorier om social indlæring ud fra en læringspsykologisk ramme, hvor f.eks. aggressiv og udadreagerende adfærd ses som indlært adfærd. Dette kan aflæres ved at træne alternative måder at reagere på og ved at observere andre.

ART indeholder også kognitive elementer, dvs. ting der er relateret til måden, vi tænker på. Det gælder især i den del af metoden, der går ud på at ændre holdninger.

Et ART-forløb

Et ART-forløb fordeles ud på tre komponenter, der hver trænes en time ugentligt:

  • Social færdighedstræning
  • Vredeshåndtering
  • Moralsk ræsonnement.

Den sociale færdighedstræning omfatter:

  • Træning og udvikling af barnets/den unges pro-sociale færdigheder
  • Der arbejdes med forskellige beskrevne færdigheder, bl.a. håndtering af gruppepres og at hjælpe andre mennesker.

Indlæringen og træningen foregår bl.a. ved hjælp af rollespil, modellering og hjemmeopgaver.

Træning af vredeshåndtering omfatter:

  • Indføring i vredens tankemæssige, følelsesmæssige og fysiologiske udtryksformer
  • Øvelse i vredesdæmpende tekninkker
  • Brug af alternative reaktionsformer.

Indlæringen og træningen foregår bl.a. ved hjælp af rollespil, modellering og hjemmeopgaver.

Træning af moralsk ræsonnement omfatter:

  • Udvikling af barnets/den unges sociale perspektivtagning
  • Træning af at forstå andre menneskers behov.

Indlæringen og træningen foregår gennem diskussion af moralske dilemmaer, rollespil af "moralske" situationer og hjemmeopgaver.

Senest opdateret 21-02-2017

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.