Aggression Replacement Training

Aggression Replacement Training (ART) er en metode målrettet børn og unge i alderen 4-20 år.

ART består af et kognitivt adfærdsterapeutiskt gruppeforløb. I ART trænes deltagernes sociale færdigheder, deres evne til selvbeherskelse, herunder at kontrollere vredesudbrud, samt udvikling af deltagernes evne til at ræsonnere moralsk og empatisk.

I ART er der et stort fokus på social indlæringsteori, og meget af træningen foregår via rollespil.

Mål og målgruppe

ART er målrettet børn og unge i alderen 4-20 år, der har svage sociale færdigheder, manglende evne til selvbeherskelse og manglende evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. Formålet med ART er derfor at forbedre børn og unges sociale kompetencer samt mindske adfærdsmæssige problemer.

Opstart af ART

ART-behandling udgøres af et forløb bestående af ca. 30 timer fordelt på 10 uger. Forløbet foregår i grupper af 8-12 deltagere og ledes af to certificerede trænere. Trænerne har typisk en uddannelse som lærer, pædagog, skolepsykolog, socialrådgiver eller lignende.

Resultater

Effektstudier viser en signifikant mindre aggressiv adfærd og øgede sociale kompetencer blandt de børn og unge. som har deltaget i et ART-forløb. ART har været tilbudt i Danmark siden 2010 og tilbydes bl.a. til udadreagerende unge på døgninstitutioner, sikrede institutioner, i dagbehandlingstilbud og i enkelte skoler.

Senest opdateret 16-02-2017

Kontakt

Merian Iris Larsen
Fuldmægtig

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.