Resultater og erfaringer for Motiverende Interview

Der er lavet et meget stort antal undersøgelser af Motiverende Interview (MI), og i en del af disse undersøgelser kommer MI ud med positive resultater.

Internationale studier

En amerikansk metaanalyse har inddraget 119 undersøgelser, som undersøger effekten af MI. Metaanalysen viser, at 50% af undersøgelserne viser små, men signifikante positive effekter i forhold til kontrolgruppen. 25% af undersøgelserne viser moderate til stærke positive effekter, og de sidste 25% af undersøgelserne viser lige store eller mindre positive resultater for MI.

En anden amerikansk metaanalyse peger på, at MI-interventioner overfor unge med misbrugsproblemer især har positive effekter. Desuden peger samme metaanalyse på, at MI-interventionen virker bedre, hvis:

  • forældrene involveres i processen
  • der ikke er forskel på telefonisk eller personlig opfølgning
  • der gives face-to-facefeedback frem for elektronisk feedback.

En tredje amerikansk metaanalyse viser, at MI er effektiv over for en række forskellige typer af misbrug. Herunder bl.a. tobak, alkohol, hash eller andre stoffer. Analysen konkluderer desuden også, at MI bevarer sin effekt over tid.

I forhold til unge over 12 år, viser MI sig især effektiv overfor de, der har misbrugsproblemer. Endvidere ligger der lovende resultater, som indikerer, at MI kan hjælpe de unge i forhold til:

  • at praktisere sikker sex
  • diabetes behandling
  • indgå i kognitiv adfærdsterapi i forhold til OCD og bulimi.
Senest opdateret 21-02-2017

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.