Om virksomme indsatser til voksne

Flere veldokumenterede metoder forventes at kvalificere indsatsen overfor samfundets mere udsatte grupper.

Socialstyrelsen afprøver i en række projekter forskellige veldokumenterede metoder overfor udsatte voksne. Det kan fx være borgere med psykiske vanskeligheder, misbrug af alkohol eller stoffer, hjemløshed eller voldsproblematikker.

De fleste af metodebeskrivelserne er opbygget efter Socialstyrelsens vidensdeklaration og indeholder en kort beskrivelse af følgende temaer: 

  • Målgruppe
  • Metode
  • Implementering
  • Effekt
  • Økonomi
Uddybning af Socialstyrelsens vidensdeklaration


De metoder, der er beskrevet på denne side, er metoder, der er kendetegnet ved at være særligt veldokumenterede og velbeskrevne, både internationalt og nationalt.

Socialstyrelsen afprøver også andre metoder på voksen- og handicapområdet. Nogle af dem kan du finde viden om andre steder på hjemmesiden. Se under de enkelte menupunkter under hovedområderne Voksne og Handicap. 

Socialstyrelsen arbejder også med metoder på børn- og ungeområdet: 

Dokumenterede metoder børn og ungeSe desuden under de enkelte menuområder under hovedindgangene Børn og Unge.  

Senest opdateret 03-02-2022

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Metoder børn og unge

Særligt veldokumenterede metoder på børn- og unge- området