Forskning på handicapområdet

Det tidligere Social- og Indenrigsministerium udmøntede i 2012 satspuljemidler til forskning på handicapområdet - bl.a. til en ph.d. om måling af livskvalitet blandt personer med funktionsnedsættelser.

Måling af livskvalitet blandt personer med funktionsnedsættelser (Diverse disabilities. Measuring quality of life and participation)

Af Louise Norman Jespersen (2018).

Rapporten omhandler udviklingen af et måleredskab (EQOL) til måling af livskvalitet og deltagelse blandt borgere med forskellige funktionsnedsættelser.

Formålet med at udvikle og afprøve EQOL har været at:

  • Identificere aspekter af livskvalitet og deltagelse, der opleves som vigtige på tværs af funktionsnedsættelser.
  • Undersøge sammenhængen mellem sociale relationer, social deltagelse og livskvalitet på tværs af funktionsnedsættelser.
  • Udvikle domæner, empiriske indikatorer og items til måling af livskvalitet hos mennesker med forskellige funktionsnedsættelser. 
  • Præsentere og diskutere udviklingen af det elektroniske livskvalitets måleredskab (EQOL) og at undersøge dets indholdsvaliditet.
  • Gøre måleredskabet anvendeligt i praksis og teste indholdsvaliditeten gennem en pilottest af måleredskabet samt at konstruere en profil til måling, af livskvalitet og deltagelse på tværs af forskellige funktionsnedsættelser.

Rapporten konkluderer, at EQOL-profilen inkluderer de aspekter, som opfattes som vigtigst for personer med funktionsnedsættelser.

De identificerede aspekter vurderes at være relevante i forhold til at udvikle målrettede indsatser og tilpasninger af omgivelserne, som har til formål at forbedre livskvaliteten og deltagelsen hos mennesker med forskellige funktionsnedsættelser.

Ph.d.'en "Måling af livskvalitet blandt personer med funktionsnedsættelser" (Diverse disabilities. Measuring quality of life and participation) på DH's hjemmeside