Om virksomme indsatser til børn og unge

Social- og Boligstyrelsen har et stigende fokus på at udvikle og udbrede effektive sociale indsatser og metoder i arbejdet med udsatte børn og unge. Som kommune, region og øvrige organisationer har I mulighed for at indgå i udviklingsinitiativer, få implementeringsstøtte eller rådgivning.

Social- og Boligstyrelsen har et skarpt fokus på at udvikle og udbrede metoder og indsatser, der har vist sig effektive. Målgruppen er udsatte borgere og deres familier samt personer med handicap og deres familier.

Social- og Boligstyrelsen har gennem årene styrket sit fokus på at understøtte kommunernes udvikling i retning af en mere systematisk, effektiv og vidensbaseret faglighed. Dette gøres bl.a. ved at gennemføre videns- og praksisafdækninger, landsdækkende surveys om kommunale udfordringer samt en strategisk metodisk tilgang til udvikling og implementering af sociale indsatser gennem Udviklings- og investeringsprogrammet.

På siderne her er der korte beskrivelser af de metoder og indsatser, som styrelsen siden 2004 har understøttet udviklingen og udbredelsen af i tæt samarbejde med en række kommuner, regioner og private leverandører. På Vidensportalen kan I læse mere om metoderne og finde relevante henvisninger.

Senest opdateret 28-06-2021

Kontakt

Merian Iris Larsen
Fuldmægtig

Vidensdeklarationen

Læs mere om, hvordan Socialstyrelsens Vidensdeklaration anvendes i forhold til at vurdere, om en metode er dokumenteret. 
 

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.