Socialstyrelsens Vidensdeklaration

Socialstyrelsen2017

Vidensdeklarationen er Socialstyrelsens værktøj til at afspejle vidensgrundlaget for indsatser og metoder på det sociale område. Deklarationen anvendes fx på Vidensportalen, så kommuner og andre aktører på det sociale område kan danne sig overblik over vidensgrundlaget bag en konkret social indsats eller metode.

Vidensdeklarationen er et redskab til synliggørelse af, hvad vi ved – og endnu ikke ved – om en given indsats eller metode på det sociale område.

Vidensdeklarationens opbygning

Vidensdeklarationen består af en generel indledning om kontekst og anvendelsesmuligheder samt om den konkrete proces for vurdering af vidensgrundlaget for en given indsats eller metode i Socialstyrelsen.

Der er udarbejdet en række guidende spørgsmål om vidensgrundlaget inden for fem dimensioner, som Socialstyrelsen anser for centrale i arbejdet med metoder og indsatser på det sociale område:

  • viden om målgruppen
  • viden om metode
  • viden om implementering
  • viden om effekt
  • viden om økonomi.
Der er i 2017 gennemført en faglig opdatering af den oprindelige vidensdeklaration fra 2013. De væsentligste ændringer fremgår af bilag 1 i Vidensdeklarationen.
 

Vidensdeklarationens anvendelse

Vidensdeklarationen benyttes af Socialstyrelsen bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af artikler om indsatser og metoder på Vidensportalen.

Vidensgrundlaget for en given metode eller indsats vurderes på hver af de fem dimensioner på en skala fra A til D, hvor A er det mest velbeskrevne niveau.

Fastlæggelsen af scoren (A til D) er baseret på en samlet og begrundet faglig vurdering – ikke på objektive kriterier. Vurderingen foretages på baggrund af skriftligt materiale om metoden eller indsatsen.

Socialstyrelsen anvender og refererer også til Vidensdeklarationen i en række andre sammenhænge, fx i forbindelse med udbud af udviklings- og evalueringsopgaver, der vedrører modning og afprøvning af metoder og lovende praksis.


 
Hent publikationen