Opstart af Feedback Informed Treament

Sådan kommer du i gang med Feedback Informed Treament (FIT).

I forbindelse med opstart af FIT anvendes en række vigtige elementer: Manualer, Implementeringsplan, Pilotprojekt, Tillid og tryghed, Den professionelle og et eksempel af Implementering af FIT. 

The International Center for Clinical Excellence (ICCE) har publiceret manualer, der indeholder de vigtigste informationer og praktiske anvisninger for at implementere FIT som en del af en behandlingsmæssig rutine. Manualerne er i overensstemmelse med American Psychological Association's definition og operationalisering af evidensbaseret praksis.

Medlemskab af ICCE er gratis og medlemmerne deltager i udveksling af erfaringer, forskningsresultater og klinisk praksis. Der er blandt andet oprettet en skandinavisk og en dansk erfaringsgruppe.

Manualerne er følgende:

 • What work in thearpy - A primer
 • Feedback Informed Clinical work – The basics
 • Feedback Informed Supervision
 • Documenting Change: A primer on Measurement, Analysis and Reporting
 • Feedback Informed Clinical Work: Specifik Populations and Service Settings
 • Implementering.

Udover manualer, tilbyder ICCE videreuddannelse, løbende konsulentbistand og sparring, webbaseret støtte, træningsvideoer og datasystem. Læse mere herom på ICCE's hjemmeside.

The International Center for Clinical Excellence (ICCE)

Det er vigtigt, at organisationen gør sig overvejelser om implementering af FIT og udarbejder en implementeringsplan, som imødekommer de specifikke behov, som organisationen måtte have i forhold til succesfuld implementering. En god implementering er afgørende for anvendelsen af FIT, og om den medfører den ventede effekt.

Værktøjet The Feedback Readiness Index and Fidelity Measure (FRIFM) (findes i manual 6) er et tjeklisteværktøj, der kan være med til at sikre dette forberedende arbejde. Ved at anvende FRIFM kan organisationen nemt og hurtigt:

 • Identificere organisationens styrker og svagheder, hvilket er vigtigt i forhold til at brugen af FIT
 • Prioritere de områder og medarbejdere, der har brug for træning og konsultationer for at udføre FIT
 • Opsætte specifikke målsætninger og mål
 • Løbende måle progression og identificere barrierer i implementeringen.

Det anbefales at lave et pilotprojekt i organisationen, hvor kun en mindre del af organisationen deltager, før hele organisationen implementerer den nye praksis. Det har flere fordele:

 • Der opbygges erfaring med implementering – fokus på barrierer og de forandringer den medfører
 • De professionelle, der har deltaget i pilotprojektet og fået erfaring med FIT kan være med til at udbrede det videre arbejde i organisationen. Det gør implementeringen mere overskuelig og skaber større mulighed for at opmuntre og motivere de professionelle til at anvende FIT
 • Der er større chance for at skabe en succeshistorie, som der kan arbejdes videre ud fra.

Det er sårbart for den professionelle at implementere FIT, da den ny praksis dels kan medføre forholdsvis store kulturforandringer i organisationen samt udfordre medarbejderne personligt gennem den direkte vurdering, deres borgere laver af dem i brugen af FIT.

At arbejde med FIT kræver stor tillid og tryghed mellem den enkelte professionelle, ledelse og kollegaer i organisationen. Hvis ikke der sker den forventede progression hos borgeren i starten af et behandlingsforløb, kan der være behov for at en anden professionel, evt. en kollega, overtager behandlingen af borgeren. Dette er en vigtig konsekvens i FIT og skal ikke opfattes negativt eller som kritik af den professionelle men som et tiltag, der dels understøtter metodefidelitet og tager hensyn til borgerens behandling.

I FIT er det altafgørende, at den professionelle arbejder på at skabe en kultur, hvor borgeren bliver tryg ved at vurdere den professionelle og være ærlig. Der er derfor tre vigtige trin at arbejde ud fra, når den professionelle skal implementere FIT i sin behandlingsform:

 • Skabe en feedbackkultur i det professionelle arbejde
 • Integrere ORS- og SRS-skemaerne i terapien
 • At blive FIT – at lære at fejle succesfyldt.
Senest opdateret 20-05-2019

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Mere om FIT

Læs om Feedback Information Treatment på Vidensportalen:

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.