Opstart af Aggression Replacement Training

Norsk rapport guider ved hjælp af konkrete arbejdsredskaber og retningslinjer processen med implementering og kvalitetssikring af Aggression Replacement Training (ART) i en organisation.

Implementeringsprocessen af ART, fra idé til programmet er fuldt integreret i organisationen, varer to til fire år. Det viser en norsk rapport udarbejdet på baggrund af mere end ti års erfaring fra Diakonhjemmet Høgskole i Norge. En vellykket opstart og implementering af ART kræver kvalitetssikrede retningslinjer og rutiner.

Implementeringsprocessen kan ifølge den norske rapport inddeles i seks forskellige faser.

Fase Kvalitetssikrede retningslinjer i denne fase
Søgning og vedtagelse
 • Indhentning af information om metoden
 • Præmøde med metodecenter
 • Tjekliste til vurdering af gennemførelsen
 • Information til alle medarbejdere forud for bestemmelsen af gennemførelsen
 • Beslutning om implementering
 • Metodens plads i organisationens planer.
Programinstallation
 • Kvaliteten af metodeoplæringen
 • Vurdering af hvem og hvor mange oplæringsdeltagere
 • Udarbejdelse af plan for certificeringsperiode
 • Udformning af vejledningskontrakt
 • Design af langsigtet implementeringsplan og økonomiplan.

Første implementering

 • Første gennemførsel af programmet
 • Gruppesammensætning
 • Planlæg tid til kurser, praktiske programoversigt og plan B i tilfælde af sygdom
 • Ugentlige informationer om nøglepersoner
 • System til motivation
 • System til at sikre generalisering og vedligeholdelsestræning
 • Kvalitetssikrende tjeklister af metodeøvelser
 • Rutiner for planlægning og evaluering af timer
 • Implementeringsvejledning
 • Rapportføring
 • Evaluering af første implementering.

Fuld drift

 • Udarbejdelse af skræddersyet manual for et 10 ugers program for målgruppen
 • Systemer til opretholdelse af programintegritet
 • System til uafbrudt drift af metoden
 • Metoden inkorporeres i mødestrukturen
 • Generaliseringstræning og vedligeholdelsestræning
 • Plan for oplæring af nye ansatte
 • Motivation for drift af programmet
 • Effektmålinger.
Innovation
 • Tilpasning og udvikling af programmet
 • Netværksmøder og samarbejde med lignende organisationer
 • Udvidelse med supplerende programmer
 • Yderligere kvalificering af de metodeansvarlige
 • Systemer for at opretholde motivationen og antallet trænere.
Bæredygtig
 • Opretholdelse af systemer fra tidligere stadier
 • Deltagelse i forskningsprojekter, nationalt som internationalt
 • Deltagelse i metode- og erfaringskonferencer, nationalt som internationalt.
Senest opdateret 21-02-2017

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.