Målgruppe for Aggression Replacement Training

Målgruppen for Aggression Replacement Training (ART) er børn og unge i alderen 4-20 år, der har været eller er i risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer.

ART er en manualbaseret metode til børn og unge i alderen 4-20 år, der har risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer.

Målgruppen kan have flere af følgende kendetegn:

  • Svage sociale færdigheder
  • Manglende selvbeherskelse i form af evnen til at kontrollere vredesudbrud
  • Manglende evne til at tænke moralsk og empatisk
  • Aggressiv eller antisocial adfærd.
Senest opdateret 21-02-2017

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.